Catalog Auction Info Watch

John Wick 3: Parabellum Auction(#191)
09/06/2019 9:00 AM PDT - 09/20/2019 5:08 PM PDT

Lot 13 of 509: Lot # 13: JOHN WICK: CHAPTER 2 - John Wick's Cache Sealing Shovel

Click image to enlarge
Current bid: $75 (2 bids)
Asking: $100

John Wick 3: Parabellum Auction(#191)  
09/06/2019 9:00 AM PDT - 09/20/2019 5:08 PM PDT